Disclaimer

Disclaimer

Deze Disclaimer is van Anneders-Ondernemen.nl, zoals beschikbaar gesteld door Anneders Ondernemen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

De website van Anneders Ondernemen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Helaas is het niettemin mogelijk dat informatie verouderd is of incorrect. Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Deze website verwijst ook naar internetpagina’s van derden. Anneders Ondernemen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze internetpagina’s.

Het gebruik van de informatie op de deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anneders Ondernemen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Anneders Ondernemen.